prikaz krštenja mošta

Martinje, prikaz krštenja mošta u domu za stare i nemoćne u BjelovaruDom_um1_12-5