Dječija folklorna sekcija

Unutar KUD-a djeluje dječija foklorna sekcija koja broji 15 članova u dobi do 10 godina.
Voditelj: Igor Grgić