Postavljanje pokazivača brzine

Postavljanje pokazivača brzine u Severinu na Državnoj cesti Bjlovar Daruvar, u smjeru Bjelovara.

Pokazivač_br-2